Privacy Statement

Harry's Horse heeft deze privacy verklaring opgesteld omdat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Harry's Horse met persoonlijke informatie omgaan. Het betreft hier de volgende website: www.harryshorse.com

Alle gegevens die Harry's Horse verzamelt, worden strikt vertrouwelijk bewaard en worden niet uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar gemaakt. De informatie die u aan Harry's Horse geeft, wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Harry's Horse is het verwerken van bestellingen van onze klanten.

Wij streven ernaar de veiligheid van uw gegevens tijdens doorgifte te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) software, die de door u verstrekte gegevens versleutelt.

Als er vanaf uw IP-adres een fout wordt veroorzaakt op onze server, dan worden de foutmelding en uw IP adres verstuurd naar onze e-commerce partner zodat zij de fout kunnen oplossen.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts computers. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, klantnummer, postcode, emailadres).

Onze site bevat links naar sites van (business) partners die niet tot Harry's Horse behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Harry's Horse gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. We doen dit om zeker te weten dat de website voldoet aan de behoefte van de bezoeker. Daarnaast gebruiken we het om de website te verbeteren.

Harry's Horse zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Contact opnemen met Harry's Horse
Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de site van Harry's Horse of uw ervaringen met onze site, dan kunt u contact met opnemen met:

Harry's Horse
Jansen International Trading B.V.
Postbus 203
2180 AE Hillegom
Telefoon: 0252 - 576 070